czwartek, 29 grudnia 2016

Publikacja po drugiej edycji konferencji

Szanowni Państwo,

prezentujemy Państwu długo wyczekiwaną publikację powstałą po naszym konferencyjnym spotkaniu z maja 2015 roku (po Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów "Dziecko w kulturze i nauce na przestrzeni wieków", edycja II: "Dziecko jako podmiot poznania"). Jest to pozycja naukowa i recenzowana. 

Książkę można pobrać i/lub przeczytać na stronie Koła Naukowego Edytorów "Asterysk" (http://kneasterysk.blogspot.com/) oraz na niniejszym projektowym blogu (kliknij tutaj). 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy zachcieli nadesłać swoje teksty do naszej książki i przepraszamy za tak długi czas przygotowania tomu. Opóźnienia spowodowane były różnymi trudnościami organizacyjnymi. 

Dziękujemy także Pani Profesor Hannie Ratusznej z UMK w Toruniu za napisanie recenzji, oraz Wszystkim, którzy wspierali nas w pracach redakcyjnych. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Doktor Elżbiety Jurkowskiej, stale nas wspierającej i pomagającej na każdym etapie przygotowań publikacji, a także Panu Profesorowi Jarosławowi Ławskiemu, służącego nam swoimi radami i doświadczeniem.

Na koniec dziękujemy także całemu zespołowi redakcyjnemu: Członkom Koła Naukowego Edytorów, Autorkom tłumaczeń i projektu graficznego okładki książki. Dzięki Wam udało się nam zwieńczyć to dzieło. 

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja, podobnie jak pierwsza, przyniesie Państwu miłe spotkanie z naukową twórczością młodych badaczy. Życzymy owocnej lektury! 

sobota, 9 maja 2015

W kręgu lektur szkolnych - wystawa

Szanowni Państwo,

zachęcamy do obejrzenia prac uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku. Prace znalazły się na wystawie W kręgu lektur szkolnych. Przekłady intersemiotyczne towarzyszącej naszej tegorocznej edycji konferencji. Można je już także podziwiać w wersji elektronicznej. Wystarczy kliknąć tutaj.

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim dzieciom, czyli Autorom prac oraz Dyrekcji Szkoły za możliwość przeprowadzenia zajęć metodą przekładu intersemiotycznego i utworzenia wystawy. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do Pani Dyrektor Zofii Zachowicz-Michałowskiej oraz jednej z polonistek Pani Izabeli Sarosiek.

Natomiast wszystkich Państwa zachęcamy do podziwiania twórczości i niebywałej kreatywności naszych pociech!

czwartek, 30 kwietnia 2015

Program i abstrakty

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z programem tegorocznej edycji naszej konferencji oraz streszczeniami poszczególnych wystąpień. Wymienione pliki znajdziecie Państwo w zakładce Program i abstrakty.

Prelegentom przypominamy o dwudziestominutowym czasie prezentacji i czekamy na Państwa przyjazd do Białegostoku.

piątek, 17 kwietnia 2015

Wystawa prac dzieci

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w dniach 15-16 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dziecko w kulturze i nauce na przestrzeni wieków" pod hasłem "Dziecko jako podmiot poznania" poprowadzili cztery lekcje z klasami Vc, VIa i VIc. 

Tematem zajęć było niecodzienne powtórzenie lektur (Tajemniczego ogrodu, Robinsona Cruzoe oraz Bajek robotów) przy pomocy przekładu intersemiotycznego. Owocem przeprowadzonych lekcji są prace, które utworzą wystawę towarzyszącą konferencji. Jej otwarcie nastąpi w dniu 4 maja 2015 roku na Wydziale Filologicznym UwB (Plac Uniwersytecki 1). Już dziś serdecznie wszystkich Państwa na nią zapraszamy! Godzina otwarcia znajdzie się w programie konferencji, który w niedługim czasie wraz z abstraktami pojawi się w odpowiedniej zakładce.

Poniżej prezentujemy Państwu kilka zdjęć wybranych prac. Wszystkie rysunki wraz z nazwiskami Autorów po oficjalnym otwarciu wystawy pojawią się również na naszym blogu. Zachęcamy więc do jego śledzenia.wtorek, 24 marca 2015

Lista prelegentów

Szanowni Państwo,

bardzo serdecznie dziękujemy za liczne zgłoszenia nadesłane na naszą tegoroczną edycję konferencji "Dziecko w kulturze i nauce na przestrzeni wieków" pod hasłem: "Dziecko jako podmiot poznania". 

W najbliższym czasie (w przeciągu tygodnia) ci z Państwa, którzy nadesłali formularze zgłoszeniowe, powinni otrzymać informację o tym, jakie tematy zostały wybrane przez Komitet Organizacyjny Konferencji. 

Wtedy także prześlemy wstępny program konferencji oraz inne ważne informacje organizacyjne. Prosimy więc o cierpliwość i wyrozumiałość. 

czwartek, 22 stycznia 2015

Zapraszamy na II edycję Konferencji Naukowej Dziecko w kulturze i nauce na przestrzeni wieków

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić na:

Ogólnopolską Konferencję Naukową Studentów i Doktorantów
  Dziecko w kulturze i nauce na przestrzeni wieków
Edycja II
Dziecko jako podmiot poznania

Konferencja odbędzie się w dniach 4–5 maja 2015 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Proponowane zagadnienia to między innymi:

– dziecko i dzieciństwo z perspektywy personalistycznej;
– artystyczne wizerunki dziecka w literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce, grafice i innych dziedzinach pokrewnych;
– pozycja dziecka w społeczeństwach różnych kręgów kulturowych;
– historia edukacji i problemy z nią związane.

Na zgłoszenia czekamy do 20 marca 2015 roku.

Więcej informacji znajdziecie w zakładce Pliki do pobrania.

Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować na adres:
dzieckonaprzestrzeniwiekow@gmail.com

poniedziałek, 15 września 2014

Dziecko w kulturze i nauce na przestrzeni wieków - publikacja pokonferencyjna

Szanowni Państwo,

z największą przyjemnością prezentujemy tom pokonferencyjny. Książka, zawierająca referaty wygłoszone podczas ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej "Dziecko w kulturze i nauce na przestrzeni wieków", jest już dostępna w zakładkach: Publikacja oraz Pliki do pobrania. Można ją także otworzyć tutaj.

Zachęcamy do lektury!

W tym miejscu chciałybyśmy również serdecznie podziękować wszystkim Autorkom artykułów, a także Panu Dziekanowi Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku - Prof. Bogusławowi Nowowiejskiemu - za udzielnie nam zgody na prezentowaną publikację, Panu Prof. Jarosławowi Ławskiemu za pozytywną recenzję oraz Pani Doktor Barbarze Olech i Pani Magister Elżbiecie Jurkowskiej za doskonałe koordynowanie naszych działań zarówno pod względem merytorycznym, jak i edytorskim.

Dziękujemy także Wydawcy - Marcie Tarasiuk - za udaną współpracę oraz tym wszystkim, którzy wspierali nas podczas prac redakcyjnych.

niedziela, 25 maja 2014

Streszczenia referatów i program konferencji - zapowiedź

Szanowni Państwo,

informujemy, że w najbliższych dniach na naszej stronie w zakładce "Abstrakty i program" pojawią się wymienione elementy. Zachęcamy więc do śledzenia naszego bloga i zapoznanie się z przygotowywanymi materiałami.

Prelegentom przypominamy o planowanym czasie wystąpienia (do 15 minut) oraz zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek wątpliwości bądź problemów.