Program i abstrakty

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów

Dziecko w kulturze i nauce na przestrzeni wieków

Edycja II

Dziecko jako podmiot poznania


Tutaj znajdziecie Państwo: program konferencji

Poniżej natomiast znajdują się poszczególne streszczenia:

Krzysztof Andruczyk, Uniwersytet w Białymstoku, Literackie mity dzieciństwa w poezji Toumasa Holopainena

mgr Katarzyna Bańka, Uniwersytet Śląski, Wizja dziecka w Chinach kiedyś a dziś

mgr Roksana Blech, Uniwersytet Gdański, O Psujaczku słów kilka (Bolesław Prus "Faraon")


mgr Kamil Choda, Uniwersytet Jagielloński, Pueri puellaeque. Dziecięcy bohaterowie Grzegorza z Tours

Magdalena Dudzińska, Uniwersytet w Białymstoku, Mały Tadeusz - o dziecięcości w epopei Mickiewicza
 

mgr Ewelina Giżka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dzieci we "Wspomnieniach" i "Listach" Józefa Kalinowskiego


Milena Aneta Kęska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dziecko i dzieciństwo w ujęciu pedagogiki personalistycznej Juliusza Korczaka


mgr Robert Kozak, Uniwersytet Gdański, Dziecko a proces indywiduacji Horacja Alger "Ragged Dick"

mgr Agnieszka Krawczyk, Uniwersytet Łódzki, Bohatera literackiego droga przez życie


Urszula Markiewicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Plemiona "Stu lat samotności" - dziecko w realizmie magicznym

mgr Karolina Natalia Papiorkowska-Dymet, Uniwersytet Jagielloński, Gra w relacji rodzic-dziecko - o listach Zygmunta Krasińskiego do ojca

mgr Paulina Piasecka, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Dziecko jako kategoria poznawcza w perspektywie analizy transakcyjnej

mgr Iwona Szkrzypczyk-Gałkowska, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Dziecko jako bohater prozy Ludmiły Marjańskiej

mgr Paweł Marcin Sobol, Uniwersytet Jagielloński, Dziecko jako podmiot poznania filomackiego

Dominika Olga Stankiewicz, Uniwersytet w Białymstoku, Trudy dziewiętnastowiecznego dorastania - na przykładzie twórczości Bolesława Prusa 


mgr Jacek Szlufik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Obraz dziecka w rosyjskiej literaturze romantycznej

Łukasz Tkaczuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Dziecko i dzieciństwo w twórczości Kazimierza Ratonia

mgr Anna Maria Warzocha, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Rzecz o wspieraniu rozwoju dziecka w kontekście obniżonego wieku realizacji obowiązku szkolnego


Marta Alicja Zając, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dziecko jako podmiot poznania w pedagogice Marii Montessori